Giełda zbóż

Giełda zbożowa

Wymagania te, są ujęte w pewną całość w przepisach
ogólnych giełdowych i intendentury wojskowej
przy dostawach dla armii. Przepisy te, są wynikiem
wieloletniej praktyki i doświadczeń, wykonanych
w laboratoriach, głównie za granicą. Zagranicznych
przepisów bez zmian do warunków
polskich przenosić nie można. Nasze zboża rosną
w innym klimacie, w innej kulturze ziemi, są młócone
i czyszczone często na bardziej prymitywnych
maszynach’. Szczególnie dotyczy to zboża
dostarczanego przez drobną własność. Musieliśmy
stworzyć własne.
A. Ogólne przepisy giełdowe.
Regulamin obejmuje ogólne przepisy zawierania
transakcji, zaś normy szczegółowe wymagań
dla poszczególnych gatunków, a więc żyta, pszenicy
i t. p. znajdujemy w Regulaminu (o
„Próbie i typie”). Według brzmienia tego paragrafu
sprzedaż może się odbywać na podstawie
próby ścisłej lub typowej.

Sprzedam kukurydzę 

Towar sprzedany według próby ścisłej — musi
ściśle odpowiadać próbie. Przy sprzedaży według
typowej może odbiegać w drobnych szczegółach,
ale „nie może mieć innego charakteru i
przedstawiać mniejszej wartości”. Przy sprzedaży kukurydzy i innych zbóż
na podstawie prób dopuszczalne są zarówno próby
otwarte, jak i zamknięte, czyli opieczętowane,

Dotyczy kwalifikacji towaru — oto jego
brzmienie:
„Przy transakcjach, zawieranych nie na podstawie
próby, dostarczone ziarno może być zakwestionowane
lub nieprzyjęte przez kupującego,
jeżeli nie odpowiada celowi, do którego jest
z natury swojej przeznaczone, np. żyto i pszenica,
jeżeli nie może być użyte na mąkę, jęczmień browarny,
jeżeli nie kiełkuje i jeżeli o wadach towaru
nie wspomniano w karcie umowy”. Dodatkowo cena pszenicy może ulec zmianie jeśli towar nie spełnia odpowiednich norm.

W szczególności towar może być zakwestionowany
lub nieprzyjęty: a) jeżeli towar posiada
żuczki (wołki), b) jeżeli towar jest stęchły, c)
jeżeli żyto zawiera sporysz, a pszenica śnieć, d)
jeżeli towar zawiera porośnięte ziarno lub jest
zanieczyszczony w stopniu, przewyższającym
normę dopuszczalnego zanieczyszczenia, e) jeżeli
towar nie odpowiada normom, ustanowionym
przez Radę Giełdową.