Rozwój drzew owocowych

Rozwój drzew

W ciągu pierwszych dziesięciu lat po posadzeniu drzewo
rozwijało się normalnie, na równi z innymi drzewami tej kwatery,
i dobrze owocowało.
Zanotowano niewielkie, dobrze gojące się rany
zgorzelinowe u podstawy pnia.
Zaczęto drzewo leczyć. Do roku wzrost
drzewa malin ekologicznych był słaby, w ciągu następnych dwóch lat poprawił się
znacznie, a rany zgorzelinowe na pniu dobrze zalewały.
Powtórnie zastosowano leczenie, wszczepiając w pień dwa odrosły
korzeniowe.

Zwłaszcza uszkodzone zostały części pnia, pokryte
smołą drzewną, spływającą z opaski lepowej. Oceniono
jeszcze jego żywotność jako dobrą, a zbiór owoców wyniósł
48 kg. Jednakże drzewo było silnie przemarznięte, co ujawniło
się w następnych latach: żywotność pogarszała się stopniowo.
Oceniono żywotność drzewa, co wpłynęło na kupno cykorii,  jako „niedostateczną”
(ocena 2), jednocześnie słaba była zdrowotność liści, mały
przyrost pędów i mały przyrost obwodu pnia.
Ogólny stan drzewa jeszcze się pogorszył, rany
zgorzelinowe powiększyły się. Kora opadła z pnia
dookoła , a korona zaczęła zasychać. Stan drzewa był
zupełnie beznadziejny i bez leczenia drzewo byłoby zginęło
w przeciągu krótkiego czasu. Jednakże pędy lecząc
i rozrosły się tak silnie, że umożliwiły dostateczny obieg
soków ponad przestrzenią pozbawioną kory i uratowały drzewo.
Żywotność drzewa poprawia się widocznie
i zwiększa się przyrost obwodu pnia. W następnych
latach widzimy dalszą poprawę i drzewo mimo braku części pnia
rośnie zupełnie zdrowo.
Pień .

Sprzedaż pietruszki

Po Produkcji następuje sprzedaż owoców i warzyw np. marchwi, pietruszki. Szyjka korzeniowa jest częściowo pozbawiona kory i ma od północ-wschodu uszkodzone drewno. Na wysokości 30 cm (patrz przekrój), już niemal dwie trzecie obwodu pnia
są martwe, bez kory, a tylko pomiędzy dwoma przyrośniętymi
pędami leczącymi I i II, zachował się wąski (13,5 cm) pas kory
zdrowej (cd), który sięga po stronie płd.-wsch. do wysokości
40 cm. Pień jest całkowicie martwy i wypróchniały na długości
50 cm (od 40 do 90 cm wysokości).
Wypróchnienie to jest widoczne na przekrojach na wysokości
30 cm i 60 cm. Pień ten, u dołu martwy, wsparty jest na
czterech dawnych pędach leczących wszczepionych
na wysokości około 120 cm. Trzy z tych pędów leczących
są to odrosty korzeniowe, jeden jest dosadzonym dzikiem.