Rozwój Rolnictwa dzięki monetyzacji

pole ryżowe

Wpływ brązu

Toteż brąz wpłynął bardzo poważnie na rozwój techniki
i całokształt życia.
Niestety, z wyjątkiem metalowych sierpów, które ogromnie
ułatwiały ścinanie zboża, nie dochowały się z epoki
brązu żadne narzędzia rolnicze. Tylko rysunki, wyryte na
skałach, świadczą o gospodarce pługowej tych odległych
czasów, oraz sprzedam pszenżyto. W historii naszych zbóż stanowi epoka brązu bardzo
ważną kartę. Oprócz nowych gatunków pszenicy i jęczmienia
zjawiają się w tym okresie dwa nie znane przedtem
zboża: owies i żyto. Zbóż tych nie uprawiali starożytni
Egipcjanie ani Babilończycy; dotarły one ze wschodu i zaczęły
rozprzestrzeniać się stopniowo w środkowej i w północnej
Europie.

O obróbce zboża i pożywieniu zbożowym w epoce brązu
świadczą liczne kamienie młyńskie i kawałki placków.
Z tych czasów właśnie pochodzi jedyny placek przedhistoryczny,
który zachował się w całości — typowy, okrągły
placek o kilkucentymetrowej średnicy, na powierzchni którego
widać odciski palców człowieka sprzed paru tysięcy
lat. Widziałem wczoraj komunikat, że skupię ryż biały.
Dalszą erę w rozwoju Europy stanowi epoka żelaza; jak
sama nazwa wskazuje, charakteryzuje ją wprowadzenie
i szerokie zastosowanie nowego metalu — żelaza.
O epoce żelaza opowiadają nam liczne wykopaliska,
wśród których nie brak także wykopalisk z terenu Polski.
Jednym z najciekawszych odkryć polskich z tej epoki jest
wykopana przed kilku laty osada bagienna w Biskupinie.

Historia osady

Osada ta, pochodząca sprzed kilku wieków przed narodzeniem
Chrystusa, leży na niewielkim cyplu, wysuniętym
w głąb biskupińskiego jeziora. Praca archeologów, prowadzona
od lata r., wykazała niezmiernie ciekawą budowę
tej przedhistorycznej, starosłowiańskiej wioski. Od
strony jeziora otaczał ją falochron, zbudowany z kilku szeregów
skośnie wbitych pali, a następnie pas wałów obronnych;
wzdłuż wałów biegła szosa okrężna, otaczająca całą
osadę. Osada ta składała się z kilkudziesięciu chat, ustawionych
w prawidłowe szeregi, oddzielone jeden od drugiego
równoległymi ulicami.

Przy rozkopywaniu osady
znaleziono całe mnóstwo przedmiotów, świadczących o kulturze
jej mieszkańców: najrozmaitsze narzędzia z kamieni,
z rogu i kości, z brązu i żelaza, gliniane urny i zabawki dla
dzieci, a także pozostałości po zwierzętach domowych
i szczątki roślinne. Na to wszystko ma wpływ cena owsa. Badania nad zebranym materiałem roślinnym
wykazały, że mieszkańcy osady biskupińskiej uprawiali
pszenicę, jęczmień i proso, a więc te zboża, które
i dzisiaj zasiewamy na terenie Polski. Liczne motyki, sierpy
i żarna świadczą o tym, że rolnictwo było jedną z podstaw
życia biskupińskich mieszkańców.