Spulchnianie roli

Zasadnicze cele

Zasadnicze cele: jak najdokładniejsze spulchnienie roli i niezagrzebywanie
w głąb tych warstw roli, które są siedliskiem pożytecznej
dla rolnictwa mikroflory; o ile pierwszy z tych celów
w zasadzie swej jest zgodny z zadaniami regulówki o tyle drugi
jest wprost sprzeczny; ale jeżeli przyjrzymy się bliżej prawidłowemu
wykonaniu orki pługiem, to zobaczymy,
że nawet o dokładnym spulchnieniu tak głębokich warstw,
jakie nam tu chodzi, nie może być mowy. Sprzedam bób istnieje ogłoszenie w gazetach rolniczych.  Istota pomysłu dr.
polega na dwóch zasadach: po pierwsze na szybkości
orki i po drugie na specjalnej konstrukcji piętrowego pługa;
ale o ile w zwykłych pługach piętrowych na początku idzie
mniejszy płużek, który zrzuca warstwę wierzchnią na spód
głębokiej brózdy, a pług tylny wydobywa na powierzchnię warstwy
głębsze, to tutaj na przodzie idzie korpus płużny o dużej
odkładnicy, po której skiba powinna sunąć z taką szybkością,
że nie spada ona do otwartej brózdy, lecz przeskakuje przez nią
rozsypuje się po powierzchni poprzednio już przeoranego pola.

Jednocześnie ta sama szybkość orki wespół ze specjalnym
kształtem odkładnicy drugiego pługa, idącego w dnie brózdy,
wytworzonej przez pług pierwszy, sprawiają, że ta druga skiba
nie odkłada się tak, jak to widzimy w zwykłych pługach,
lecz wytryskuje ku górze i rozsypuje się opadając zarówno do
poprzednio jak i do świeżo wyoranej brózdy. Skup aronii pokazuje które owoce i płody rolne warto uprawiać ze względu na opłacalność.
A więc koniecznym warunkiem prawidłowej orki jest tu
taka szybkość jazdy, przy której wyorywane skiby nie odkładałyby
się z odkładnicy lecz odrywały z impetem, dostatecznym
do wywołania ich rozsypywania się: szybkość taką trudno
osiągnąć przy zaprzęgu konnym nawet przy orkach niezbyt
głębokich; chcąc orać głębiej trzeba by nie tylko bezwzględnie
stosować pociąg motorowy lecz jednocześnie trzeba by budować
pługi specjalnie mocne, gdyż opory orki rosną nieproporcjonalnie
wraz ze zwiększeniem szybkości.

Kupię Kasztany

To też o ile pługi
można polecać i zalecać przy zwykłych orkach, o tyle
przy głębokich orkach, mających zastąpić regulówkę, trzeba się
ich wyrzec. Kupie kasztany i inne rzeczy są dość popularne.  Ale parę słów uważam za wskazane powiedzieć i o regulówce
ręcznej, choć z pewnością jako jednolita uprawa pod sad
będzie ona stosowana rzadko ze względu na swoją drożyznę.
O tern, jak to należy wykonywać regulówkę, wie każdy ogrodnik
bardzo dobrze; jeśli pomimo to spotykamy dużo regulówek,
wykonywanych wadliwie, to jest to zazwyczaj skutkiem dwóch
błędów: braku dozoru i nieodpowiednich wymiarów łopaty rydla.