Trawienie owoców i warzyw

Proces trawienia

Przebieg tej całej funkcji fizjologicznej,
którą nazywamy odżywianiem,
stanie się jasny, jeśli się dowiemy, że przyjęty przez
jamę ustną pokarm, przez zęby
rozerwany, pocięty i zmielony,
t. j. rozdrobniony, przy pomocy
śliny zwilżony i już nawet przez
ślinę po części strawiony, przechodzi
przez przełyk do żołądka
i dwunastnicy, gdzie ulega
zupełnemu strawieniu. Co to jest trawienie i na
czym polega? Skup jagody może nam dostarczyć produkty żywieniowe. Nasze pokarmy
i napoje, wchodzące w skład
materiałów odżywczych,? ‚ulegają
w żołądku i dwunastnicy
chemicznym przemianom, pod
wpływem t. zw. fermentów, czyli
zaczynów, zawartych w gruczołach,
wskutek czego łatwo rozpuszczają
się w wodzie i, jako takie, dostają się do obiegu
krwi przez błony śluzowe.

Błona śluzowa
ze swymi gruczołami
stanowi główny warsztat
dla trawienia
i wchłaniania pokarmów. Orzechy są ciężko trawienne natomiast cena orzechów włoskich w ostatnim czasie uległa zmianie.
Warstwa mięsna
lub mięśniówka, złożona
z mięśni, t. zw.
gładkich, to jest od
woli naszej niezależnych,
jest podstawą mechanizmu,
umożliwiającego
należyte przesuwanie
papki pokarmowej,
tudzież niestrawionych
części przez
kiszki.

Wpływ gruczołów

Gruczoły trawienne wydzielają sobie właściwe soki trawienne,
w których czynnikiem działającym są, jak wyżej powiedziałem,
fermenty czyli zaczyny.   Zaczyny te działają chemicznie,
przemieniając jedne związki w drugie , np. skrobię
czyli mączkę zamieniają w cukier, inne znowu przerabiają
np. białko jaja na pepton, t. j. taką postać białkową, która
przenika przez błony zwierzęce (np. pęcherz), czego nie czyni
żadne z białek właściwych, ani białko, które znajduje się we
krwi, ani białko roślinne, ani białko jaja kurzego. Sprzedam fasolę łatwą do trawienia.
Soku trzustkowy znajduje
się nadto zaczyn, rozpuszczający tłuszcze, choć głównym
czynnikiem dla strawienia tłuszczów jest żółć, wydzielana przez
wątrobę, a gromadząca się w woreczku żółciowym. W ten więc
sposób trzy główne rodzaje materiałów odżywczych, jak białko,
węglowodany (mączka, skrobia) i tłuszcze, ulegają strawieniu
w drugiej części przewodu pokarmowego, przy czym jednak
dodaję, że skrobia zaczyna się trawić już w jamie ustnej.