Uprawa drzew owocowych

Skup Jabłek

Nie ulega wątpliwości,
że są i wypadki takie, kiedy będziemy dążyli bezwzględnie
do uprawy na czarno całej powierzchni pod koronami
drzew ze względu na konieczność zwalczania szkodników
w rozmaitych postaciach ,które tam opadają i które tylko tą
drogą zniszczyć możemy. Te trzy rzeczy wątpliwości nie ulegają.
Ale postawmy sobie pytanie, czy naprawdę te trzy wypadki
wyczerpują całość wypadków, jakie zdarzyć się mogą. Przedstawmy
sobie glebę niekulturalną, glebę, którą nazywamy dziką,
niezależnie, czy to będzie gleba nawet ciężka czy też to będzie
bielica średnia lub lekka; zachodzi pytanie, czy właśnie uprawa
czarna da drzewom wszystko to, co tylko dać może?

W tych glebach nie będziemy mieli przede wszystkim całej mikrofauny. Kupię morele na targu, można usłyszeć na każdym kroku.
Nie będę tu poruszał zagadnienia jak to pracuje dla nas ta mikrofauna
i jak się przedstawia ta zależność między mikrofauną
a żyznością roli ale nie ulega wątpliwości, że równolegle z żyznością
roli idzie i rozwój tej mikrofauny; gdzie niema mikrofauny,
tam nie będzie dostatecznej ilości pokarmów, choć być
może, że sprzeczalibyśmy się co do tego, czy rzeczywiście mikrofauna
wyrabia to pożywienie, jednakże nie będę tego tematu
poruszać. Nie ulega wątpliwości, że rozwój mikrofauny jest
wskaźnikiem zdecydowanym sprawności roli. To też dążmy do
tego, aby ta mikrofauna mogła się wytwarzać.

Uprawa mechaniczna

Czy rzeczywiście uprawa mechaniczna we wszystkich wypadkach
jest koniecznością? Za rok sprzedam ciecierzyce prosto od producenta.  Mógłbym wskazać cały szereg wypadków,
gdzie bardzo archaiczne sposoby uprawy roli dają rezultaty
lepsze, aniżeli bardzo teoretyczne. A więc weźmy przykład,
nie dowód, tylko przykład. Miałem możność obserwowania
roli silnie zbielicowanej, prawie piaszczystej; kiedy zacząłem
kiedyś naradzać się z sąsiadem nad uprawą tej roli, to
na pytanie jego, co będę robił, nie zastanawiając się dłużej nad
tern, jaką tu należy stosować uprawę powiedziałem sobie ciągle
orać, bronować, aby nic zielonego nie rosło. Sąsiad zaś mi
powiedział: puścić odłogiem, jak się pokaże perz to dobrze. W rezultacie wygrał, a ja przegrałem. Jeśliby Panowie przyparli
mnie do muru, to ja nie wytłumaczę tak dokładnie, dlaczego
tak jest, mogę robić tylko przypuszczenia.