Zakładanie sadów

Sady zakłada się przy chacie, czy przy dworze. Wybór miejsca
jest z natury przeznaczenia ograniczony. Wyjątek mogą stanowić
wielkie sady handlowe, które się stopniowo przesuwają ‚
z jednych pól na drugie w miarę, jak giną stare partie. Ale
w większości wypadków rolnik, czy ogrodnik zmuszony jest powracać
z drzewami owocowymi na to samo miejsce częściej,
niż trwa okres życia danego gatunku.

Sprzedam szparagi

Obrót szparagami w Polsce staję się co raz bardziej popularna. Praktyka wskazuje, że ten okres czasu można znacznie
skrócić bez widocznej szkody dla drzew, zwłaszcza, jeżeli
wprowadzimy do sadów pewne zmianowanie, tzn. sadzimy
na to samo miejsce drzewa owocowe innego gatunku. Przyjęte
jest, że jednak drzewa owocowe nie powinny na to samo miejsce
powracać przed upływem 6 — 8 lat. Jeśli jesteśmy zmuszeni
jeszcze bardziej skrócić ten okres przerwy, należy zastosować
energiczne środki działania. Najwłaściwszą byłaby
regulówka na głębokość lm i głębiej, ale regulówka może się
okazać za kosztownym środkiem, nie opłacającym nakładu.
W takim razie należy poprzestać na głębokich orkach z pogłębiaczem
i na częstym wzruszaniu ziemi.

Rośliny okopowe

Powtórnie należy uprawiać rośliny okopowe, czy warzywa i pod nie stosować obfite
dawki obornika. Wreszcie znakomitym środkiem, przyśpieszającym
t. z w. odpoczynek ziemi, jest nawóz zielony, który sprzedaje skup pomidorów.  Warto może w niektórych wypadkach poświęcać cały rok na uprawę roślin
pognojowych, siać je dwa razy po sobie i dwa razy przyorać
zieloną masę w jednym roku.

Kiedy mówimy o nawozach zielonych, należy podkreślić,
że w sadach główne znaczenie pognojowe mają rośliny o grubych,
wrzecionowatych korzeniach, jak łubin i bobik. Za tymi
korzeniami, po ich obumarciu, wnika głęboko powietrze i odkaża
glebę w warstwach, które są najbardziej zatrute. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja z grzybami i ogłoszenie kupie pieczarki widnieją cały rok.  Rozumie
się, każdy nawóz zielony jest dobry i pożyteczny, bo samo
przyoranie masy zielonej działa skutecznie, ale wymienione
wyżej rośliny wywierają szczególny wpływ w zmianowaniu
wśród drzew owocowych. Im ziemia jest cięższa,
im trudniej porusza się w niej woda, a tern samem powietrze,
tern większe znaczenie mają rośliny pognojowe o grubym,
wrzecionowatym korzeniu.