Zanieczyszczenia produktów rolnych

Badanie zanieczyszczenia

Wynik z jednej próbki 50 lub 100 g nie jest miarodajny.
Specjalną kategorię zanieczyszczeń i dodatków
do ziarna stanowią zafałszowania. Czasem trudno
powiedzieć, co jest zafałszowaniem ziarna, a co
nie. Wyjaśnijmy to sobie na przykładach. Pierwszy
przykład: Kupiec według umowy ma dostarczyć
ziarno o 98% czystości, czyli dopuszczalne
jest 2% zanieczyszczeń. Ziarno ma w istocie 99%
czystości, czyli o 1% za dużo. Czy dosypanie zanieczyszczeń,
w takiej ilości, by % doszedł do
umownych 2% będzie zafałszowaniem ziarna? Dlatego cena gryki wzrosła kilkukrotnie w porównaniu do poprzedniego roku.
Drugi przykład: Ziarno podczas przewozu zagrzało
się lekko, trzeba je zaraz rozsypać, przesuszyć,
ochłodzić, przewietrzyć — czynność jest
konieczna dla ratowania zboża, ale do pewnego
stopnia ukryłaby zły stan danej partii.
Trzeci przykład: Czy zmieszanie dwóch partii
zboża dobrej i lichszej jest zafałszowaniem ?
A często trzeba to zrobić, szczególnie gdy się skupuje
towar małymi partiami.

Takich zagadnień życie wysunie cały szereg, coraz
to innych, toteż trzeba bardzo wyraźnie określić
co będziemy nazywali zafałszowaniem. A więc
każdą czynność, zmierzającą do ukrycia wad, do
wprowadzenia w błąd odbiorcy, a nie konieczną do
utrzymania partii danego zboża w dobrym stanie
trzeba uznać za zafałszowanie. Zamian zboża kupie por, zawsze jest rozwiązanie.
W przykładzie pierwszym — dosypanie zanieczyszczeń
do normy, trzeba uważać za fałszowanie.
W przykładzie drugim — trzeba uznać za zafałszowanie.
nie dosuszanie, a dosuszanie próbki
przed jej pokazaniem kupującemu, łub trzymanie
jej tak, by doschła, lub wywietrzał z niej zapach.
W trzecim wypadku nie fałszowaniem jest mieszanie
w ogóle, a jedynie takie mieszanie, by
gorsze partie przez dodanie dobrych ,,poprawić“.

Skup czereśni

Specjalnie trudna sytuacja jest przy skupie
drobnych partii i tym trudniejsza jest sprawa im
wyższe wymagania stawiane są towarowi. A więc
przy owsie, życie, przy sprzedaży których nie stawiają
dotąd dużych wymagań, sytuacja jest łatwiejsza
— znacznie trudniejsza przy pszenicy,
a bardzo trudna przy jęczmieniu browarnym,
gdzie wymagania jednolitości są bardzo wysokie.
E, Charakterystyka obrotów zbożowych w
Polsce i na świecie.
Podstawą obrotów zbożowych w Polsce, i za granicą
i ich regulatorem, są: czas zbiorów oraz wysokość
pionów. Plony zbieramy raz do roku i one
decydują na cały rok, wraz z zapasami z lat poprzednich,
o zaopatrzeniu rynku.

Dziś jednak, wobec rozwoju komunikacji, jej
szybkości i stosunkowej taniości, plon danego kraju
nie decyduje w zupełności ani o zaopatrzeniu
jego rynku, ani o cenie; zapasy i plony zagraniczne
wywierają tu wpływ przemożny, pomimo ceł,
zakazów, utrudnień wwozowych itp. przeszkód.